Tutoriale

Hobby:

Free Prestashop Modules

Infiintare PFACum se infiinteaza PFA

 Organizarea ca persoana fizica autorizata confera un avantaj celor care doresc sa isi deschida propria afacere. Procedura de infiintare este relativ simpla si presupune costuri reduse, care nu depasesc 300 de lei, iar cheltuielile de administrare sunt si ele mai mici decat in cazul unei societati comerciale. Persoana fizica autorizata nu are nevoie de contabil, ci isi poate tine singura contabilitatea in partida simpla, si, in plus, trebuie sa depuna un numar redus de declaratii fiscale.

  Mai mult, spre deosebire de alte forme de organizare a afacerii, persoana fizica autorizata poate dispune, in orice moment, de banii incasati, si nu doar la finalul anului, atunci cand se stabileste modalitatea de repartizare a profitului.

  Totusi, exista si cateva dezavantaje pentru PFA-uri. Spre exemplu, o persoana fizica autorizata raspunde cu toata averea personala pentru obligatiile sale, nu in limita capitalului social, asa cum se intampla la societatile comerciale.

 Persoanele fizice autorizate isi pot desfasura activitatea individual si independent sau pot angaja, in calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca, incheiat  conform Codului Muncii.

Cresterea importanta pe care numarul de PFA-uri infiintate a inregistrat-o in ultimii trei ani demonstreaza totusi ca oportunitatile pe care le presupune aceasta forma de organizare a afacerii sunt mai numeroase decat riscurile.


  Cine poate fi PFA?

 OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, pot deveni persoane fizice autorizate orice cetateni romani sau ai unor state membre UE, care au implinit 18 ani, nu au savarsit infractiuni economice si au pregatire profesionala in domeniul in care vor sa fie autorizati.

  De asemenea, solicitantul trebuie sa aiba un sediu profesional asupra caruia sa detina un drept de folosinta si sa declare, pe propria raspundere, ca indeplineste conditiile de functionare din punct de vedere al legislatiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protectia mediului si protectia muncii.

   Procedura de infiintare

Pentru a putea deveni PFA, solicitantul trebuie sa urmeze mai multi pasi.

In primul rand, trebuie sa verifice disponibilitatea si sa rezerve denumirea sub care va functiona ca PFA.

Conform art. 31 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, denumirea unei PFA se compune din numele solicitantului scris in intregime sau din nume si initiala prenumelui. Totusi, legea permite adaugarea la denumire a unei expresii sau sintagme care face referire la activitatea desfasurata sau calificarea persoanei autorizate ( de exemplu – electrician, traducator, etc.)

Pentru a putea rezerva o denumire, va sunt necesare urmatoarele documente: o cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma, o fotocopie a actului de identitate si dovada ca ati achitat taxa de registru, in valoare de 10 lei.

Documentele se depun la ghiseul Oficiului Registrului Comertului (ORC) sau se pot transmite prin posta ori in format electronic, caz in care este nevoie de semnatura electronica extinsa.

Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei se obtine in general in aproximativ 2 ore de la depunerea cererii.

Urmatorul pas pentru infiintarea unui PFA il reprezinta alegerea domeniului principal si a domeniilor secundare de activitate si identificare codurilor CAEN care corespund acestora.

Apoi, este necesara identificarea spatiului pentru stabilirea sediului profesional (proprietate/drept de utilizare), iar in cazul in care sediul profesional este intr-un bloc de locuinte, trebuie sa obtineti acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor.

   Actele necesare

Odata indeplinite toate aceste formalitati, solicitantul va intocmi un dosar pe care il va depune la ghiseul ORC in raza caruia persoana fizica autorizata isi stabileste sediul profesional. Acesta va fi un dosar cu sina si va contine, potrivit datelor ONRC, urmatoarele documente:

1. Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si anexa nr. 1 referitor la inregistrarea fiscala, ambele in original;
2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
3. Carte de identitate sau pasaport (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte);
5. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
7. Informatiile din cazierul fiscal (se obtin de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal);
8. Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (original) – model 1 sau model 2.
9. Daca este cazul:
- precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.);
- declaratia privind patrimoniul de afectatiune, in original, si documentele care atesta efectuarea varsamintelor sau calitatea de proprietar, dupa caz (copii certificate de parte);
- documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
10. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).
11. Dovezile privind plata taxelor de registru. Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal sau ordin de plata.

Inregistrarea in registrul comertului a persoanei fizice autorizate se face numai dupa ce directorul ORC de pe langa tribunal verifica daca au fost indeplinite toate formalitatile si dispune, printr-o rezolutie motivata, inregistratea si functionarea PFA. El va elibera, in maxim trei zile lucratoare, certificatul de inregistrare care atesta inregistrarea in registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta. Documentul va contine neaparat codul unic de inregistrare si certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere.

In cazul in care documentele solicitantului sunt incomplete, directorul oficiului registrului comertului va acorda 15 zile pentru completarea lor, tot printr-o rezolutie motivata, in care se vor indica actele care mai trebuie depuse.

La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit”, se mai precizeaza in art. 11 din OUG nr. 44/2008.

   Regimul juridic al PFA

  PFA nu va poate fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva, insa o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata si pe cea de de salariat.

In ceea ce priveste evidenta contabila, PFA isi poate tine singura contabilitatea in partida simpla, nefiind obligata sa isi angajeze un contabil, ceea ce presupune costuri reduse de administrare si reprezinta un avantaj pentru aceasta forma de organizare a afacerii.

Evidenta se face in conformitate cu contabilitatea in partida simpla, avand in principiu ca document registru de incasari si plati si  poate fi efectuata chiar de persoana respectiva”, a explicat Luminita Ristea  managing partner CRG NEXIA.

In plus, Luminita Ristea a adaugat ca in cazul PFA-urilor functioneaza principiul contabilitatii de casa, si nu cea de angajament, ceea ce reprezinta un alt avantaj al persoanelor fizice autorizate.

PFA-urile datoreaza la bugetul de stat o cota de 16% asupra diferentei dintre veniturile realizate (veniturile incasate, si nu cele facturate) si cheltuielile deductibile”, a precizat specialistul Nexia.

Luminita Ristea a punctat si dezavantajele pe care le are o persoana fizica autorizata. Ea a amintit ca PFA raspunde pentru obligatiile sale cu intreg patrimoniul personal, deci cu toata averea personala, neexistand o limitare a raspunderii patrimoniale ca in cazul societatilor cu raspundere limitata (in limita capitalului social).


   Activitati dependente versus activitati independente

Persoanele fizice autorizate pot desfasura doua tipuri de activitati: dependente si independente.

Activitatile dependente sunt definite de Codul Fiscal ca orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

Potrivit art. 7 al Codului Fiscal, o activitate este dependenta in mai multe cazuri:

  • daca beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
  • daca in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit;
  • daca platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
  • daca platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.
De cealalta parte, veniturile din activitatile independente in cazul PFA-urilor cuprind: veniturile comerciale, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.Este interzisa publicarea tutorialelor pe alte situri sau folosirea lor in scop comercial.