Tutoriale

Free Prestashop Modules

Cum se constituie o societate comerciala SRLCum se constituie o societatea comerciala S.R.L.


Ai inceput sa vinzi bijuterii si iti merge din ce in ce mai bine asa ca te-ai hotarat sa iti deschizi propria firma. Exista numeroase avantaje in a detine o societate comerciala, dar pana la avantaje, haideti sa vedem cum se constituie:

1.Cadrul legal pentru organizarea activitatilor comerciale particulare

Cadrul legal pentru organizarea activitatilor comerciale particulare  este asigurat prin Legea 31/1990privind societatile comerciale si completata prin O.U.G. nr.32/1997, respective prin :

 • Decretul – lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economie pe baza liberei initiative
 • Hotararea guvernului nr.20/1990 pentru aprobarea normelor de aplicarea Decretului – lege nr.54/1990

Aceste acte normative reglementeaza procedurile de autorizare si functionare pentru intreprinzatorii individuali si asociatiile familiale.

 • Legea nr.26/1990 privind registrulcomertului, reglementeaza inmatricularea obligatorie a comerciantilor, regimul denumirilor , firmelor si emblemelor.
 • Registrul comertului asigura caracterul public  ce desfasoara acte/fapte de  comert.
 • Legea nr.35/1991 privind investitiile straine de capital, completata prin legea nr. 57/1993, asigura cadrul favorizant pentru realizarea unor activitati comerciale cu participare straina.

Articolul 5 din legea 31/1990 precizeaza actele fundamentale pentru realizarea unei societati comerciale, toate purtand denumirea de “act constitutiv”.

In cazul SRL ( societate cu raspundere limitata ), actul constitutiv , cuprinde in continutul sau atat contractul de societate precum si statutul societatii.

Observatie : In cazul unui SRL cu un singur asociat, actul constitutive este reprezentat de statutul societatii, neexistand  posibilitatea incheierii unui contract datorita exprimarii vointei unei singure persoane.

2. Etapele parcurse in vederea infiintarii unei societati cu raspundere limitata

 • Etapa 1 : Verificarea la Oficiul local al Registrului Comertului, a acceptabilitatii numelui si a emblemei alese pentru societate, eventual rezervarea unui nume. De asemenea se poate verifica si preinregistra o marca de comert aleasa. Aceasta se poate obtine prin prezentarea unei cereri de inmatriculare la Registrul comertului. Rezervarea numelui este valabila timp de 3 luni.
 • Etapa 2 : Intocmirea si legalizarea actului constitutive. Statutul si contracul sunt realizate in general de catre avocati sau notari. Legalizarea se realizeaza la notariat, unde se solicita atatea exemplare ale actului constitutiv cati asociati sunt. Se plateste taxa de legalizarea la orice agentie CEC in contul notariatului respectiv. Asociatii semneaza toate exemplarele in fata notarului dupa cum s-au legitimat cu actul de identitate. Se fac cel putin 6 xerocopii ale documentelor legalizate. Tot in aceasta etapa trebuie legalizata declaratia proprietarului viitorului sediu social.
 • Etapa 3 : Depunerea capitalului subscris, intr-un cont la banc ape numele asociatilor.pentru aceasta operatiune trebuie prezentat un exemplar al actului constitutive in original plus cerere din partea administratorului viitoarei firme. Daca o parte din capital va fi constituit prin aport in natura se solicita evalurea de catre un expert autorizat, recomandat de banca sau de Asociatia Nationala a Expertilor Evaluatori din Romania.
 • Etapa 4 : Certificatul de cazier  fiscal de la primarie se va obtine de catre fiecare viitor asociat.
 • Etapa 5 : Depunerea dosarului pentru autorizare la Camera de Comert. Sunt necesare urmatoarele documente :

-          Actul constitutiv;

-          Certificat de depunere a capitalului social;

-          Certificate de evaluare si actele de proprietate pentru sportul in natura (daca este cazul );

-          Dovada dreptului de folosinta pentru sediu;

-          Chitanta de la o agentie CEC a taxei de timbre.

 • Etapa 6 : Verificarea de catre judecatorul delegat pe langa Registrul Comertului a legalitatii actelor depuse in vederea inmatricularii si obtinerea avizelor siautorizatilor necesare construirii societatii comerciale.
 • Etapa 7 : Publicarea documentelor in Monitorul official. Dosarul pentru publicare vacontine aceleasi documente ca sic el in vederea autorizarii, la care se adauga hotararea de autorizare plus o taxa de publicare.
 •  Etapa 8 : Inmatricularea la Registrul Comertului se va face in termen de 15 zile de la data la care societatea a fost , in conditiile legii, autorizata. Formularul cererii de inmatriculare se obtine la Oficiul territorial al Registrului Comertului. Pebaza dovezii de publicare in Monitorul Oficial. Formularul completata ub creion cu datele personale  ale asociatilor se prezinta  Oficiului spre verificare,  apoi se dactilografiaza, se completeaza eventual cu machete emblemei si se semneaza de catre reprezentantii asociatilor. Documentele necesare sunt :

-          Formularul cererii in 3 exemplare ;

-          Actul constitutiv;

-          Hotararea de autorizare;

-          Dovada de la Monitorul Oficial;

-          Dovada dreptului de folosire a sediului societatii;

-          Certificatul bancar de depunere a capitalului social;

-          Evaluarea aportului in natura ( daca este cazul );

-          Chitanta de plata a taxelor de inmatriculare;

Certificatul de inmatriculare se obtine in termen  de 30 zile lucratoare sau 2-3 zile in caz de achitarare aunei taxe de urgenta de 30%

 • Etapa 9 : Inregistrarea  fiscala se efectueaza in termen de 5 zile de la inmatriculare.

-          La Directia Finantelor Publice se realizeaza luarea in evidenta. Documentele care trebuie prezentate sunt certificatul de inmatriculare in original;

-          La organul fiscal territorial se completeaza un formular, declarative de inregistrare, dupa care se atribuie codul fiscal.

 

 • Etapa 10 : Deschiderea contului bancar prin deblocarea capitalului social depus in numerar, in baza prezentarii dovezii de inmatriculare, a statutului societatii, fisa specimen de semnatura pentru administrator, cerere de deschidere de cont.
 • Etapa 11 :

-          Obtinerea stampilelor, a formularelor financiar-contabile si deschiderea registrelor contabile;

-          Obtinerea avizelor de functionare avizul de prevenire si stingere a incendiilor, autorizatia sanitara, autorizatia de mediu.

Este interzisa publicarea tutorialelor pe alte situri sau folosirea lor in scop comercial.